Algemene voorwaarden kledingverhuur

 

Algemene huur voorwaarden

Huurperiode

De standaard termijn voor het huren van onze kleding is 7 dagen. Eventueel langer huren is mogelijk, dit gaat in overleg. Er wordt een bevestiging gestuurd van het verlengen van het huurtermijn.

Gebruik

Wij willen graag weten waar onze kleding voor gebruikt wordt. Het is dus verplicht om dit aan te geven wanneer u uw persoonlijke offerte aanvraagt. De huurder zal de kleding uitsluitend gebruiken voor het aangegeven doel. Het is niet toegestaan de kleding te gebruiken op feesten waar alcohol genuttigd wordt. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan.

Tarieven en betaling

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als de huurder de huurprijs + borg volledig heeft voldaan. Het ING bankrekeningnummer van Ghislaine Dance Company is NL60 INGB 0000 205065.

Borg

U betaalt een borg van 100% van de totaalprijs. Deze borg krijgt u weer terug wanneer de kleding in goede staat terug is. Wanneer de huurder de kleding komt afhalen, kan deze de kleding controleren. Bij akkoord van de kleding tekent de huurder hiervoor en wordt de borg voldaan.

Wassen

Wanneer u kleding gehuurd heeft hoeft u deze niet gewassen terug te brengen. Dit doen wij zelf in verband met het vervagen van kleuren anders.

Terugbrengen

De kleding dient in goede staat maar ongewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, verlies, brand- en of schroeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken. Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums. Bij te laat terugbrengen van de kleding geld een verschuldigde huur van 50% per dag. In geval van problemen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons tijdens de reguliere openingstijden.

Ophalen & terugbrengen

Kleding wordt niet verzonden. Het moet worden opgehaald en teruggebracht op onze locatie Ghislaine Dance Company Voorerf 39 4824 GM Breda

Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van een rechtsgeldige legitimatiebewijs. Verhuurder zal tevens naar de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.

Annuleren

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft voor te huren kleding en daar vervolgens van wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert; – 2 weken voor aanvang contract krijgt huurder 75% van het huurbedrag terug. – 1 week voor aanvang contract krijgt de huurder 50% van het huurbedrag terug. – 48 uur voor de huurperiode ingaat wordt geen geld teruggegeven. Dit geldt ook voor niet afhalen zonder annulering.

Algemeen

In enig geval waarin de Algemene Huur Voorwaarden van Ghislaine Dance Company niet (afdoende) voorzien, zal Ghislaine Dance Company een beslissing nemen.

 

Interesse gewekt?