Seizoen 2017-2018

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gratis proefles

Om iedereen vrijblijvend kennis te kunnen laten maken met Ghislaine Dance Company kunnen geïnteresseerden in de Dance Art of Body Works lessen van Ghislaine Dance Company, geheel vrijblijvend deelnemen aan een gratis proefles. Ouders kunnen de proefles van hun kinderen bijwonen. Voor het nemen van een proefles wordt men verzocht van te voren telefonisch een afspraak te maken via 076 - 542 73 59.

Inschrijvingen

Inschrijvingen geschieden voor minimaal 1 jaar en worden daarna telkens stilzwijgend verlengd afhankelijk van de gekozen betaaltermijn, per jaar of per kwartaal. Het is mogelijk om bij inschrijving te kiezen om het lesgeld gespreid gedurende het jaar in vier kwartaal termijnen te betalen. Bij jaarbetaling wordt er een korting van 15% gegeven. Voor aanvang van de tweede les dient het verschuldigde jaar of kwartaal bedrag met het volledig ingevulde inschrijfformulier te worden ingeleverd bij de docent. Voor de verdere betalingen dient een machtiging tot automatische afschrijving te worden afgegeven. Ghislaine Dance Company behoudt zich te allen tijden het recht voor inschrijvingen te weigeren of te beëindigen zonder nadere opgaaf van redenen. In dat laatste geval wordt eventueel teveel vooruitbetaald lesgeld uiteraard evenredig terugbetaald.

Betalingen

Het lesgeld moet zijn voldaan voor de eerste les van het jaar of kwartaal. Dit geschiedt door middel van automatische incasso waarvoor een machtiging bij inschrijving is afgegeven. Lesgelden wordt via machtiging in de week voor aanvang van het nieuwe kwartaal of jaar afgeschreven. De kwartaal termijnen zijn: Jan/Feb/Mrt (1e kwartaal), Apr/Mei/Jun (2e kwartaal), Jul/Aug/Sep (3e kwartaal), Okt/Nov/Dec (4e kwartaal). Bij niet tijdige betalingen dient men €2,50 administratiekosten per maand opgelopen betalingsachterstand te voldoen. Zonder tijdige betaling heeft men geen recht op deelname aan de lessen. Eenmaal betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd. Het ING bankrekeningnummer van Ghislaine Dance Company is NL60 INGB 0000 205065.

Indien als gevolg van overmacht (waaronder brand, overstroming, oververhitting, ziektes, epidemieën, quarantainemaatregelen) geen fysieke lessen kunnen plaatsvinden op locatie van Ghislaine Dance Company is Ghislaine Dance Company gerechtigd bedoelde lessen voor de duur van de overmachtssituatie online voort te zetten zonder dat Ghislaine Dance Company gehouden is de over deze periode betaalde lesgelden te restitueren.

Kortingen

Er bestaan kortingsmogelijkheden voor leerlingen die meerdere lessen per week nemen, of wanneer er meerdere leerlingen uit één gezin, wonend op het zelfde adres, aan de lessen deelnemen. Deze kortingen staan vermeld in ons kortingen schema. Voor nadere informatie kunt u terecht via 076 - 542 73 59, of in de les contact opnemen met de docent.

Opzeggingen

opzegtermijn van 1 maand. Dus opzeggingen kunnen alleen ingaan op: 1 Januari (opzeggingsbrief sturen voor 1 December), 1 April (opzeggingsbrief sturen voor 1 Maart), 1 Juli (opzeggingsbrief sturen voor 1 Juni) of 1 Oktober (opzeggingsbrief sturen voor 1 September). De opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden, gericht aan: Ghislaine Dance Company Voorerf 39 4824 GM Breda Of per email aan info@ghislaine-dance.com. Eenmaal betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.

Kleding

In de lessen Klassiek Ballet en Algemene Dansvorming geldt een verplichte kleding. Kinderen t/m 11 jaar dienen de volgende kleding te dragen: een roze balletpakje, roze lederen balletschoentjes en een roze ballet maillot. Vanaf 12 jaar is de verplichte kleding: Zwart hemd-vormig balletpak, roze ballet maillot en roze lederen balletschoenen. Sieraden en attributen zijn niet toegestaan in de lessen. Lange haren dienen in een staart bij elkaar te worden gedragen. Buitenschoenen mogen niet in de studio worden gedragen. De verplichte kleding is met clubkorting te verkrijgen bij Ghislaine Dance Company.

Aansprakelijkheid

Ghislaine Dance Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen van leerlingen of blessures en verwondingen, van welke aard ook, ontstaan tijdens de lessen in de ballet studio of dependances. Deelname aan de lessen en verblijf in de studio of dependances geschiedt geheel voor eigen risico. Eventuele foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens lessen en optredens kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal en de Social Media kanalen van Ghislaine Dance Company. Als danser van Ghislaine Dance Company ga je hiermee akkoord.

Algemeen

In enig geval waarin de Algemene Voorwaarden van Ghislaine Dance Company niet (afdoende) voorzien, zal Ghislaine Dance Company een beslissing nemen.

Studio reglement

1. Parkeren van auto’s dient te geschieden in de daartoe aangegeven parkeervakken; fietsen deugdelijk afgesloten in de fietsenrekken. Indien de fietsenrekken vol zijn, de overige fietsen netjes, veilig en deugdelijk afgesloten wegzetten, zodat ze geen schade kunnen aanrichten voor anderen (bijv. tegen auto’s aanvallen).

2. Toegang tot de studio van Ghislaine Dance Company is alleen toegestaan voor leerlingen en ouders van jeugdige leerlingen van Ghislaine Dance Company. Indien je geïnteresseerden wil meebrengen kan dat, maar alleen na overleg met de lerares.

3. Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen en naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg met de docent worden hierop uitzonderingen gemaakt (bijvoorbeeld voor proeflessen van kleine kinderen).

4. Het is verboden met fietsen, skeelers, rollerskates e.d. de studio te betreden.

5. De gehele studio is verboden terrein voor dieren (ook huisdieren!).

6. Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften is het verboden te roken in de gehele studio.

7. Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften moeten de gangen, de trap en alle deur doorgangen (niet alleen de nooduitgangen) permanent vrije doorgang bieden. Daarom mogen daar geen spullen worden neergezet, zelfs niet als dat maar voor korte duur is.

8. Het is verboden rond te rennen en/of te schreeuwen en gillen in de studio. Houd het rustig.

9. Omkleden dient uitsluitend te geschieden in de kleedkamer en niet in andere ruimtes van de studio.

10. Leerlingen mogen zich niet in balletkleding buiten de studio begeven.

11. Alle afval dat je veroorzaakt in de studio, dien je netjes zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat het niet liggen zodat anderen het wel opruimen voor jou. Dat geldt met name ook voor papieren bekertjes, kauwgom etc.

12. Iedereen dient zorg te dragen voor een goed beheer van persoonlijke eigendommen. Neem daarom tijdens de lessen eventuele waardevolle spullen mee in de balletzaal, en laat ze niet onbeheerd in de kleedkamer achter.

13. Ghislaine Dance Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.

14. Iedereen dient zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met de eigendommen van Ghislaine Dance Company in de studio, behandel het alsof het je eigen eigendom is. Wees zuinig op alle spullen zodat het verblijf in de studio prettig blijft voor iedereen.

15. Zorg ervoor dat je, na gebruik, het toilet altijd netjes en schoon achterlaat.

16. De privé ruimte (achter het rieten scherm) en het Magazijn zijn verboden toegang.

17. Het is verboden aan de alarminstallatie, telefoon en brandblusser te komen, tenzij in noodgevallen.

18. In geval van brand of gevaar, geen paniek veroorzaken maar de aanwijzingen van de lerares opvolgen.

19. Elektriciteit- en ventilatieschakelaars mogen uitsluitend door Ghislaine Dance Company personeel worden bediend.

20. Het is verboden met buitenschoenen de danszaal te betreden.

21. Het is verboden op balletschoenen met zwarte zolen die afgeven op de vloer, de danszaal te betreden.

22. Er zijn geen consumpties toegestaan in de danszaal. Dat geldt ook voor kauwgom en eventuele waterflessen om de dorst te lessen tijdens de les. Consumpties kunnen worden genuttigd in de Foyer.

23. Het is verboden om aan de barre te hangen, aan de doeken, gordijnen en aan de spiegels te komen.

24. Het is verboden aan de geluidsinstallatie en geluidsdragers (CD’s etc.) te komen.

25. Het is verboden aan fotolijsten, andere lijsten, informatieborden en informatiestandaards te komen die op de verschillende plaatsen in de studio hangen en staan.

26. Leerlingen die betrapt worden op diefstal of het bewust aanrichten van schade in de studio worden onmiddellijk verwijderd van Ghislaine Dance Company, terwijl de politie zal worden ingeschakeld en de financiële schade op hen zal worden verhaald.

27. Ghislaine Dance Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken en of schade (zowel lichamelijk als materieel) veroorzaakt door deelname aan de lessen van Ghislaine Dance Company of verblijf in de studio van Ghislaine Dance Company.

28. In enig geval, waarin de Algemene Voorwaarden en/of het StudioReglement van Ghislaine Dance Company niet (afdoende) voorzien, zal Ghislaine Dance Company een beslissing nemen.

Interesse gewekt?